top of page

CO2-uitstoot in Nederland daalt sneller dan verwacht

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt sneller dan verwacht. De C02-uitstoot zal in 2020 naar verwachting met 23 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Eerder werd uitgegaan van een daling van 19 procent.

De nieuwe cijfers staan volgens Trouw in de Nationale Energie Verkenning (NEV). Bronnen in Den Haag melden aan de krant dat nieuwe rekenmodellen zorgden voor de gunstigere cijfers. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) moet de nieuwe cijfers vrijdag toelichten in de Tweede Kamer.

Met de nieuwe beoogde daling van 23 procent komt Nederland dichter in de buurt van de eisen in het vonnis van klimaatzaak Urgenda. De organisatie eiste vorig jaar dat de Nederlandse staat de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart moet hebben verminderd. De rechter in Den Haag gaf de actiefgroep gelijk.

In het energieakkoord uit 2013 waarin de afspraken zijn vastgelegd, staat onder meer dat vijf kolencentrales uit de jaren tachtig de komende jaren worden gesloten. Het kabinet onderzoekt of ook twee nieuwere centrales op termijn dicht kunnen, waardoor de CO2-uitstoot nog verder zou kunnen dalen.

Die maatregelen zijn onder meer nodig om ook na 2020 tegemoet de komen aan de eisen voor CO2-reductie. Volgens Europese afspraken moet de uitstoot van CO2 tegen 2030 40 procent lager zijn.

Bron: Nu.nl


bottom of page