top of page

Stilstand in groei CO2-uitstoot

De groei van de wereldwijde CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele energie en van staal- en cementproductie is tot stilstand gekomen.

Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘Trends in global CO2 emissions’, dat het samen met het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft gepubliceerd.

Een belangrijke oorzaak hiervan is de wereldwijde afname met 2 procent van de verbranding van steenkool en van cementproductie in 2015. Dat is volgens het PBL de grootste afname van de afgelopen vijftig jaar, afgezien van economische recessies.

De mondiale afname van de CO2-uitstoot door het gebruik van steenkool werd teniet gedaan door een toename van de uitstoot door de verbranding van aardgas en olieproducten.

Fossiele brandstoffen

De resultaten zijn het totaal van alle CO2-emissies van verbranding van fossiele brandstoffen, van affakkelen van onbenut gas en van andere industriële processen, zoals de productie van ammoniak en cement.

Verbranding van fossiele brandstoffen is met een aandeel van 86,5 procent van de totale CO2-uitstoot verreweg de grootste bron van emissies. De CO2-emissies als gevolg van ontbossing, houtkap, bosbranden en veenbranden zijn hier niet meegenomen, omdat die volgens het PBL erg onzeker zijn en op een andere manier berekend moeten worden.

Terwijl de prijzen van fossiele brandstoffen in 2015 in alle regio’s daalden, was de toename van het mondiale primaire energiegebruik 1,0 procent. Dat is vergelijkbaar met de toename van 2014, maar een stuk lager dan het tienjarige gemiddelde van 1,9 procent.

Het mondiale gebruik van steenkool is in 2015 met 1,8 procent afgenomen. De grootste afnames in kolengebruik waren in de Verenigde Staten en China, waar het kolengebruik al twee jaar daalt, maar deze werden gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van het kolengebruik in India en Indonesië.

Olie en gas

De grootste stijgingen in het oliegebruik waren te zien in China, de Verenigde Staten en India. De mondiale toename van het gebruik van aardgas kwam vooral door stijging van het gebruik in de Verenigde Staten en de Europese Unie, met kleinere toenames in Iran en China.

China voert met 30 procent van het totaal de ranglijst van meest CO2-uitstotende landen aan. Daarna volgen de Verenigde Staten, met 14 procent, de Europese Unie met 10 procent, India (7 procent), de Russische Federatie (5 procent) en Japan (3,5 procent).

Verbranding van steenkool zorgt voor 41 procent van de totale mondiale CO2-uitstoot. Daar zijn vooral kolencentrales voor verantwoordelijk.

In de landen met de grootste CO2-uitstoot is het aandeel van kolencentrales over het algemeen groot. In zowel China als India is dat 48 procent. Terwijl het aandeel in de Verenigde Staten en de Europese Unie rond de 30 procent ligt.

Elektriciteit

In 2015 is de totale hoeveelheid elektriciteit opgewekt met fossiele brandstoffen gedaald met 0,5 procent, terwijl de totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit met 0,9 procent gestegen is. De afname in 2015 was vooral het gevolg van de snelle mondiale opmars van duurzame energie. Wind- en zonne-energie wonnen aan belang, maar ook de productie met waterkracht nam nog steeds toe.

bron: ad.nl


bottom of page